Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett

Høringssvar fra Riksantikvaren

Dato: 30.09.2016
Svartype: Uten merknad