Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 20.09.2016
Svartype: Uten merknad