Høringssvar fra Den norske Dommerforening

Høring strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Dato: 17.03.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlagte brev

Vedlegg