Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Dato: 17.03.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.