Høringssvar fra Arbeids- og sosialdepartementet

Høring - strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Dato: 12.01.2017

Svartype: Uten merknad