Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring Strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg