Høringssvar fra NHO Sjøfart

Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Dato: 04.08.2017

Svartype: Uten merknad

NHO Sjøfart støtter forslaget til lovendring.