Høringssvar fra LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Kommentar til høringsutkast av 3. mai 2016 om endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning pga. lav inntekt samt om etteroppgjør

Dato: 13.06.2016

Svartype: Med merknad


             

Vedlegg