Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets innspill

Dato: 31.10.2018

Svartype: Med merknad

Ad spørsmål 1: departementets forslag støttes.

Ad spørsmål 2: departementets forslag støttes, med forbehold om at en oppfølgings- og tilsynsfunksjon utredes nærmere, spesielt mht. kost-/nytte-verdien.

Ad spørsmål 3: departementets forslag støttes, med forbehold om at markedet tilbyr tilstrekkelige tekniske løsninger som sikrer konfidensialitet ved elektronisk fakturering.