Høringssvar fra Jørgen Hovland

kommentar til elektronisk faktura

Dato: 30.08.2018

Svartype: Med merknad
Det er positivt at man kan bli enige om en standard som kan brukes til å utveksle fakturaer i et enkelt maskinlesbart format. Jeg har en kommentar angående fakturautveksling via Peppol-nettverket. Jeg ønsker ikke at staten skal bidra til å kreve monopol-løsninger som det Peppol-nettverket bidrar til. Å kreve at en faktura utveksles i en definert og helst åpen standard er èn ting, men å kreve at det må gå via et lukket og kontrollert nettverk som Peppol er ikke en langsiktig og god løsning. Slike løsninger bidrar normalt sett til høyere priser, hemmer innovasjon, skaper dårligere sikkerhet og dårligere løsninger. Bare se på bankenes eFaktura som skrekkeksempel. Løsningen er dyr, dårlig, utdatert og bankene nekter å bidra til innovative løsninger ved å knytte seg opp mot partnere som faktisk sitter med kundemassene. Digipost/eboks er mest sannsynlig på vei til samme skjebne de og. La meg ikke engang begynne å kommentere om Visa/Mastercard. Jeg ønsker derfor at det kun stilles minimum sikkerhetskrav rundt en fakturautveksling, ikke hvilket nettverk det må utveksles via. Det finnes eksempelvis andre måter å utveksle (EHF-) fakturaer på som er sikrere enn Peppol og kan brukes til sensitivt innhold. Hvorfor skal staten bidra til lock-in-løsninger for elektronisk faktura ? Det er klart at et minste felles multiplum må eksistere for å kunne få sendt en EHF-faktura til noen uten å måtte ty til brev-form. Til dette er det greit at Peppol-nettverket fortsatt står oppført som et minimumskrav i dag, men at dette kravet kan evt strykes med et pennestrøk når andre løsninger når kritisk masse.