Høringssvar fra Universitetet i Oslo

Krav om elektronisk faktura og rapportering

Dato: 31.10.2018

Svartype: Med merknad

Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs alle anskaffelser over NOK 100.000?

Svar:

Pålegget om krav om elektronisk fakturering må gjelde all fakturering, uansett beløp på faktura/anskaffelsens total sum.

Det nedlegges mye arbeid med å aktivere leverandører for å sende elektronisk faktura, uansett antall fakturaer som mottas og beløp, differensiering bidrar ikke til maksimal oppnåelse av mottak av elektroniske fakturaer.

UiO har nedlagt adressen for papirfakturaer og nedlagt adressen for PDF fakturaer.

UiO har ett aktiveringsprogram, innsendelse av foretaksopplysninger/fakturaprogram som benyttes, gjeldende for alle norske leverandører som prøver å få sendt faktura som ikke er en elektronisk faktura.

Aktiveringsprogrammet sikrer at vi raskere mottar fremtidig innsendelse av elektronisk faktura.

 

Skal alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet?

Svar:

UiO mener at istedenfor å rapportere andel elektroniske fakturaer, burde det være mer fokus på tiltak for å hindre at det gis mulighet for at andre formater enn elektronisk faktura kan sendes fra norske leverandører.

Høyere andel elektroniske fakturaer oppnås når andre formater ikke har en adresse som kan benyttes.

Rapportering på tiltak/utfordringer for å hindre papir/PDF, istedenfor andel elektroniske fakturaer?