Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Høring - Forskrift om elektronisk faktura

Dato: 01.11.2018

Svartype: Uten merknad

Det vises til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 30. august d.å., deres ref. 17/5623.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.