Høringssvar fra Bane NOR SF

Høringssvar - utkast til forskrift om elektroniske faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 30.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg