Høringssvar fra Statens jernbanetilsyn

Svar på høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 19.09.2018

Svartype: Uten merknad

Det vises til mottatt brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 30.08.2018 vedlagt ovennevnte høring.

 

Statens jernbanetilsyn har ingen merknader til høringen.