Høringssvar fra Kristiansand kommune

Elektroniske fakturaer i offentlige anskaffelser

Dato: 01.11.2018

Svartype: Med merknad

Kristiansand kommune er enig i at det skal stilles krav om elektroniske faktuarer i alle kontrakter.

Vi er uenige i at det skal være rapporteringsplikt på andel elektroniske fakturaer.

Faktuaraer med sensitivt innhold bør unntas fra plikt til å sendes elektronisk.