Høringssvar fra Statsbygg

Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 25.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg