Høringssvar fra Bamble kommune

Høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 16.10.2018

Svartype: Med merknad

Bamble Kommune mener det ikke er hensiktsmessig at det stilles krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter da det i dag allerede er krav til alle offentlige oppdragsgivere skal kunne ta imot og prosessere elektronisk faktura i standardformat. Dette tror vi vil gjøre sitt til at utvikling mot stadig mer elektronisk fakturering vil gå sin gang uten ytterligere krav og lovregulering. Utvikling av programvare vil også fremme denne utviklingen. Vår kommune øker stadig sin andel av elektroniske fakturaer i standardformatet.

 

Vi mener også at det vil skape unødig merarbeid og byråkrati å pålegge at man skal rapportere andel faktura mottatt i standard formatet. Det er vanskelig å se noen direkte gevinst av en slik rapportering.