Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høringssvar utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 26.10.2018

Svartype: Med merknad

Enstemmig innstilling fra kommunestyret i Gjerdrum kommune 17.10.2018: 

  • Alle offentlige oppdragsgivere skal pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, det vil si alle anskaffelser over 0,1 mill. kroner.
  • Alle offentlige oppdragsgivere skal pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformat.
  • Offentlige oppdragsgivere som håndterer faktura med sensitivt innhold skal også pålegges å håndtere denne type faktura elektronisk i standardformatet.