Høringssvar fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 12.09.2018

Svartype: Med merknad

NVE støtter forslaget til forskrift på alle punkter. Vi støtter også forslaget om Kontroll- og tilsynsfunksjon hos Difi med tilhørende rapporteringsplikt.