Høringssvar fra Departementens sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg