Høringssvar fra Norges Høyesterett

Høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Dato: 18.09.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.

 

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktør