Høringssvar fra Norsk psykologforening

Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Dato: 22.11.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg