Høringssvar fra Regelrådet

Uttalelse fra Regelrådet

Dato: 04.12.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev av 6. november 2017 i sak med deres ref. 17/5599-1, og med høringsfrist 8. desember.

Vedlagt er Regelrådets uttalelse i saken.

Mvh
Sekretariatet for Regelrådet

Vedlegg