Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Dato: 05.12.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg