Høringssvar fra Industri Energi

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Dato: 20.11.2017

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Industri Energi overlater til LO å avgi svar på denne.