Høringssvar fra Mattilsynet

Høringssvar på utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret 2017/2018

Dato: 08.12.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg