Høringssvar fra Salaks AS

Dato: 05.12.2019

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

Fra Salaks AS.

Vedlegg