Høringssvar fra Sjømatbedriftene

Dato: 05.12.2019

Hei

Viser til høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

Sjømatbedriftene avgir med dette sitt høringssvar.

med vennlig hilsen


Lars Klungreseth
Fagsjef Havbruks- industri og eksport

Sjømatbedriftene.

Vedlegg