Høringssvar fra Barneombudet

Barneombudet ber om utsatt frist

Dato: 10.08.2016

Svartype: Med merknad

Barneombudet har mottatt departementets høringsbrev for utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité med frist 10. august. Barneombudet har fra det tidspunktet høringsbrevet ble mottatt avviklet ferie, og har derfor ikke hatt mulighet til å skrive et høringssvar i denne perioden. Rapporteringsprosessen er en viktig del av vårt arbeid med å overvåke FNs barnekonvensjon i Norge. Barneombudet ønsker å kommentere på statens utkast, og ber derfor om utsatt frist til 22. august. Vi ber om at departementet vurderer dette, samt gir en tilbakemelding om innspill gitt i etterkant av opprinnelig frist vil bli tatt hensyn til.