Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsdirektoratets høringssvar -vedlegg

Dato: 05.08.2016

Svartype: Med merknad

UDI sender vedlegg til høringssvar her, med direkte merknader i rapportteksten.

Vedlegg