Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsdirektoratets høringssvar

Dato: 05.08.2016

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagt høringssvar fra UDI. Vedlegg lastes opp i egen prosess.

Vedlegg