Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Kommentarer til utkastet til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomite

Dato: 10.08.2016

Svartype: Med merknad

Utdanningsforbundets kommentarer er vedlagt som PDF og lastet opp under.

Med vennlig hilsen

Anne Kathrine blyverket

Vedlegg