Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Dato: 06.06.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg

Til toppen