Høringssvar fra Gaming Innovation Group

Høringssvar fra Gaming Innovation Group

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Gaming Innovation Group (GIG) samler en rekke merkevarer innen hele verdikjeden av iGaming, det vil si online odds- og kasinospill. Som første aktør innen iGaming, er selskapet notert på Oslo Børs.

Rambøll-rapporten og en rapport utført av Menon Business Economics viser at en lisensordning vil tilføre det norske samfunnet - og dermed også frivilligheten - minst like mye og sannsynligvis langt mer inntekter enn i dag.

I vedlagte høringssvar gjør vi rede for hvordan man kan utvikle en slik lisensordning med en høy grad av ansvarlighet, og mekanismer som vil dempe norske spilleres ønske om å spille utenfor norske myndigheters regulering. 

Vedlegg