Høringssvar fra Kompetansesenter rus - region øst

Høringsuttalelse fra KoRus-Øst vedrørende - utreding av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsuttalelse fra KoRus-Øst.

Vedlegg