Høringssvar fra Vestfold idrettskrets

Merknader til norsk spillpolitikk

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Vestfold idrettskrets er svært kritisk til alle forslag som undergraver dagens spillregime i Norge. 

Vi tror at ved å slippe til flere aktører vil antallet spillavhengige gå opp som en følge av økt markedsføring fra aktørenes side.

Den økte markedsføringen vil også redusere overskuddet til Norsk Tipping som igjen vil generere mindre penger til mottakerorganisasjonene.

Vi er også kritiske til at de nye foreslåtte lotteriene skal dele ut penger til organisasjoner som i hovedsak opererer utenfor Norges grenser. Behovet for penger innenfor landets grenser er ikke dekket opp og vi emener dette må ha prioritet i fremtiden også.