Høringssvar fra Medietilsynet

Medietilsynets høringsuttalelse til utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Dato: 23.11.2015

Svartype: Med merknad

Se Medietilsynets høringsuttalelse i vedlegg.

Vedlegg