Høringssvar fra Internet Society Chapter Norway (ISOC Norge)

Dato: 01.12.2015

Svartype: Med merknad

 

Høringssvar angående utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill fra ISOC Norge 

 

Internet Society Chapter Norway (ISOC Norge) ønsker med dette å komme med et svar på høringen angående utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill (15/2254).

 

ISOC Norge har ingen interesse i pengespill, eller Norsk Tipping som sådan. ISOC Norge har derimot flere meninger angående blokkering av nettsider. 

Spørsmål 11: Tiltak for å stenge uregulerte aktører fra markedet

I sin helhet er blokkering uønsket sett fra ISOC sine øyne. Ved å vurdere blokkering av uregulerte aktører sine nettsider må man også ta hensyn til hvordan man skal definere uregulerte aktører, og hvordan man skal kunne holde seg oppdatert på uregulerte aktører som finnes i markedet. Det vil for eksempel være uheldig om en blokkering av noen sider tjener en slags promotering for nettsteder som har mulighet til å raskt endre (IP-)adresser eller landkoder.

 

Det er mulig å blokkere kjente nettsteder, men noe av vanskeligheten som dette medfører er at Internett i sin grunnoppbygging er laget for å ikke enkelt kunne kontrolleres eller ødelegges. Dette har konsekvenser i dagens marked ved at eventuelle blokkeringer ofte er lite konsekvente verken for brukere eller for aktører bak nettstedene, samt at nye tjenester sjeldent er langt unna. ISOC Norge mener det ikke er fornuftig å fokusere på blokkering av nettsider, men heller se på andre løsninger for å holde kontroll med uregulerte aktører eller eventuelt se på ordningen med regulerte aktører som en helhet.

 

Spørsmål 12: 3 forskjellige blokkeringsmetoder

Når det gjelder blokkering av IP-adresser vurderer ISOC Norge dette som svært uheldig blant annet sett i lys av dagens IP-adressemangler. Ved å blokkere ut IP-adresser kan man utilsiktet blokkere ut andre nettsteder som midlertidig eller over lang tid deler IP-adresse med den tilsiktede nettstedet. Denne måten å «dele» IP-adresser på er en kjent metode for å utbytte IP-adresser i større grad så lenge IPv6 ikke er standard. Når IPv6 blir standard vil dette argumentet falle.

 

Når det gjelder blokkering av DNS-adresser vurderer ISOC Norge dette som en svært uheldig og ikke minst lite effektiv måte å hindre uønsket Internett-trafikk. Blokkering av informasjon må alltid bli vurdert som sensur, og selv om intensjonen bak blokkeringstanken kan være nobel vil ISOC Norge aldri se på blokkering og sensur som et fornuftig valg.

 

Når det gjelder DPI-basert blokkering (deep packet inspection) er dette en svært farlig retning å åpne for. Internett slik det blir brukt i dag blir brukt som både en privat og personlig kanal samtidig som det blir brukt som en hovedkanal for mye offentlig og privat arbeidsmarkedsinformasjon. Ved å tilrettelegge for at det skal innføres en deep packet inspection åpner man en stor åpning for både bedriftspionasje og opplevelsen av at man kan ferdes trygt på nettet. Det vil ikke være praktisk gjennomførbart å bare inspisere antatte pakker, altså pakker som vil være sannsynlig for å tilhøre en tilsiktet nettside og tjeneste. På grunn av både IP-teknologi og DNS/proxy-teknologi vil en DPI måtte omfatte langt større flate enn kun de aktuelle informasjonsforespørslene på nett. Dette vil derfor ikke være stort anderledes enn en masseovervåking som verken er ønskelig eller lovlig innenfor Norges grenser. Om man skal bruke argumentasjon om at dette er lignende informasjon som samles ved Big Data eller lignende må man isåfall ta bort identifiserbare kriterier ved informasjonspakkene, noe som igjen åpner for spørsmålet om hva som er intensjonen med en slik inngripen.

 

ISOC Norge mener det ikke vil være hensiktsmessig med noen form for blokkering på den måten som er foreslått. ISOC Norge har ingen alternativ løsning på blokkering, da vi mener blokkering av Internett er uønsket.

 

Oslo, 01.12.2015

 

/s/

Maja Enes

på vegne av ISOC Norge

Vedlegg