Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Høringssvar - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill.

Dato: 27.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg