Høringssvar fra Kreftforeningen

Høringssvar fra Kreftforeningen vedrørende utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Dato: 01.12.2015

Svartype: Med merknad

Se høringssvaret vedlagt.

Vedlegg