Høringssvar fra Akan kompetansesenter

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill - innspill fra Akan kompetansesenter

Dato: 27.11.2015

Svartype: Med merknad

Vi viser til Kulturdepartementets invitasjon til å avgi høringsuttalelse når det gjelder konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill, og vedlegger Akan kompetansesenters innspill.

 

Vedlegg