Høringssvar fra Morten Klein

Stopp Norsk Tippings aggressive markedsføring- ja til lisensordning

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

I dag går de fleste barn og ungdom i Norge fra 10 års-alderen rundt med en slotmaskin og betting-terminal i lommen i form av en mobiltelefon. Samtidig blir de daglig eksponert for Norsk Tippings aggressive reklamer i kiosker, butikker, aviser og TV. Norsk Tipping utnytter dagens uregulerte situasjon til å pushe egne produkter gjennom aggressiv markedsføring.

Et forbud vil ikke fungere så lenge Norge har EØS-avtalen. Vi trenger sårt en lisensordning og bransjeregulering som gir alle aktører like vilkår enten de i dag er regulert nasjonalt eller internasjonalt innen EU.  Det er viktig at Norge begrenser den type aggressiv markedsføring som Norsk Tipping bedriver.

Med vennlig hilsen

Morten Klein

Investor og gründer.

Vedlegg