Høringssvar fra LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Sak 15 2254 Høringssvar Utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsbrev fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Vedlegg