Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune (1. uttalelse)

Konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill - høringsuttalelse

Dato: 12.11.2015

Svartype: Med merknad

Saken skal til politisk behandling den 30. november. Vedtaket ettersendes.

Vedlegg