Høringssvar fra Kurt Hartvedt

Høring - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlaget er svar

Vedlegg