Høringssvar fra Østfold fylkeskommune

Høringsuttalelse. Konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill

Dato: 20.11.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune

 

Næring og kulturkomiteens vedtak 17.11.2015:

  1. Østfold fylkeskommune mener at forekomsten av problematisk spilleratferd bør være et viktig parameter ved vurderingen av spørsmålet om Norge skal fortsette med en spillmonopol-ordning eller gå over til et lisens-system i en eller annen utforming.
  2. Utredningene fra Lotteritilsynet og studien fra Universitet i Bergen forteller at utviklingen er positiv, og at omfanget av problemer knyttet til pengespill i Norge er lavere enn gjennomsnittet fra internasjonale befolkningsundersøkelser. Dette kan tyde på at den norske monopol-modellen fungerer gunstig.  
  3. En lisensordning med flere konkurrerende aktører, økt markedsføringsinnsats, avkastning til private og økte kostnader til statlig tilsyn og kontroll, vil måtte basere seg på økt omsetning for å opprettholde dagens nivå på inntekter til gode formål. Utredningene viser at det er vanskelig å se for seg en inntektsøkning til gode formål ved en lisensordning.
  4. Østfold fylkeskommune ser det som avgjørende å opprettholde det strenge norske ansvarlighetsregimet uavhengig av ordning, og ser det som svært uheldig dersom ansvarlighet må vike for å gjøre det norske spillmarkedet tilgjengelig og attraktivt for utenlandske spillselskaper.
  5. En situasjon helt uten ulovlige aktører synes vanskelig å oppnå, med eller uten monopol. Hvor langt man klarer å stenge ute uønskede aktører i det norske spillmarkedet, har selvfølgelig betydning for vurderingen. Man vil sannsynligvis møte de samme utfordringene uavhengig av modell.
  6. Efta-domstolen har vurdert at den norske modellen er i tråd med EØS-avtalen, og dette gir i seg selv ingen grunn til endring.
  7. Samlet sett mener Østfold fylkeskommune at en monopolsituasjon er den som best kombinerer sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer.

 

Utredningene under pkt. 10.2 – 10.6 vedlegges høringsuttalelsen.

 

 

 

Vedlegg