Høringssvar fra Kreativ aktiv norsk dataungdom

KANDU sitt høringssvar

Dato: 01.12.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagt dokument 

Vedlegg