Høringssvar fra Menneskerettsalliansen

Menneskerettsalliansens høringssvar til utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

Dato: 05.09.2018

Svartype: Med merknad

Her følger Menneskerettsalliansens høringssvar til utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet. Vennligst se vedlagte pdf-dokument.

vennlig hilsen

Dag Øistein Endsjø

Nestleder, Menneskerettsalliansen.

 

Vedlegg