Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JURKs høringssvar til ny lov om voldsskadeerstatning

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg