Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Voldsoffererstatningsutvalgets utredning

Dato: 28.02.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.